Категорії

Вишиті сорочки

Вишиті сорочки — це давня традиція, повна глибокого змісту. Це символ краси і чистоти, майстерності і естетичного смаку, святковості. Здавна вишитій сорочці приписувалася чарівна сила. У народних обрядах, звичаях та повір’ях вишита сорочка слугує оберегом. Сорочка часто розглядається як двійник людини, що її носить. Сорочка найближча до тіла і її шили, вишивали, носили так, щоб не порушувати давніх звичаїв. Як почати дівчині вишивати милому сорочку, щоб він ніколи не розлучався з нею? Як вишити сорочку, щоб вона була захисницею здоров'я? Який знак-символ розмістити на рукаві, манжетах, комірі, щоб оберегти руку, благословити її силу до праці? — Це глибинна народна мудрість, затаєна у вишитому узорі.

Види крою вишитих сорочок

Вишита сорочка - вишиванкаКрій є основним в класифікації вишитих українських сорочок. В еволюції крою вишитих сорочок чітко відображені такі народні принципи створення одягу: раціональність, функціональність, знаковість, технічність, та спадкоємність традицій.

Основними видами крою українських вишитих сорочок є: тунікоподібна вишиванка, сорочка з плечовими вставками, вишита сорочка з суцільно-кроєним рукавом та вишиванка на кокетці. У різних областях України вирізняється своя специфіка крою вишитих сорочок. Зокрема це стосується таких елементів крою сорочок як: спосіб з’єднання рукавів і плечових вставок із основою; форма і розмір рукавів, плечових вставок та клинців; спосіб призбирування горловини та кінців рукавів; оформлення манжетів та коміра; горизонтальний чи вертикальний викрій основи вишитої сорочки.

Тунікоподібні вишиті сорочки

Найбільш архаїчний — тунікоподібний — крій вишитої сорочки притаманний переважно чоловічим сорочкам. Кроять тунікоподібну сорочку з одного суцільного, перегнутого поперек полотнища-основи, до якої пришиваються два рукави. Рукави також кроять з поздовжньо перегнутих полотнищ. Нижче рукавів до основи пришивались бочки (шириною у половину полотна) та вставки під пахвами, так звані ластки. По середині перегину основи вирізується горловина та робиться глибокий розріз.

Вишиті сорочки з плечовими вставками

Еволюційним продовженням тунікоподібного крою є, відома ще праслов’янам, сорочка з плечовими вставками. Такий тип крою переважає у жіночих вишитих сорочках. Плечові вставки (плічки або полики) – це прямокутні або трапецієподібні куски полотна, що вшиваються між передньою та задньою частинами основи або по пітканню основи вишитої сорочки. Часто можна зустріти обидва вказаних способи, але сорочка зі вставками, що вшиті по основі є специфічно українським способом крою.

З допомогою вставок розширюється плечова частина вишитої сорочки та створюється можливість зробити рукави та горловину об’ємнішими. Рукави у даному типі крою, як правило призбирують. Ширина вставки дорівнює або половині, або всій ширині полотна. У першому випадку вставка із рукавом вшивається як до основи, так і до її піткання, у другому випадку — тільки до основи. До вставки рукав пришивається і призбирується, або закладається у невеличкі збори, що додають об’єму.

Сорочки з пришитими по пітканню вставками переважали на Поліссі. У таких поліських вишитих сорочках рукави приєднуються до основи під прямим кутом, як і в тунікоподібних сорочках.

Наддніпрянщині, Київщині, Вінниччині, Житомирщині притаманні вишиті сорочки зі вставкою, пришитою до основи. Щоб створити особливу об’ємність верхньої частини сорочки, вишиванку кроїли по всій ширині полотна, а рукав - у півтора полотнища і призбирували біля вставки.

На Поділлі вставка вишитої сорочки була досить довгою. Рукав був вузький і пришивався до вставки не призбираним. Таким чином сорочка ставала менш об’ємною у плечах, а форма таких сорочок вирізняється шириною і довжиною вставки та шириною рукава.

Вишиті сорочки з суцільно-кроєним рукавом

Вишита сорочка жіночаВишиті сорочки з суцільно-кроєним рукавом бувають у двох варіантах. У першому варіанті верхня частина рукава має форму вставки, а рукав пришивається або до піткання, або до основи. Такий тип вишиванок можна зустріти в тих же областях України де і поширені вишиті сорочки зі вставкою.

У другому варіанті рукав пришивається тільки до основи та призбирується по всій ширині разом із горловиною. Рукав може бути вужчим або ширшим (у півтора полотнища). Рукав у півтора полотнища притаманний Полтавським вишитим сорочкам і є найширшим в Україні. З допомогою розміру ласток створюється об’єм верхньої частини вишитої сорочки. Чим ширший рукав - тим менша ластка.

У вишитих сорочках лемків та бойків зустрічаються й інші варіанти суцільно-кроєного рукава: рукав у плечовій частині робився менш об’ємним завдяки ластці пришитій разом з рукавом до основи і підрізаній на ньому; зверху основа збиралась у невеличкі збори. Такий спосіб крою, що суттєво впливав на форму вишитої сорочки не практичний, але цікавий як художній прийом.

Вишиті сорочки на кокетці

Пізнім явищем еволюції сорочок є вишита сорочка на кокетці. Такий крій притаманний чоловічим та жіночим сорочкам у південних та центральних областях України. Крій сорочки на кокетці - продовження традиційного крою вишитих сорочок зі плечовими вставками, пришитими до піткання.

Конструктивне вирішення основи такої вишитої сорочки простіше, порівняно із кроєм сорочок з плечовою вставкою і залежить від кількості полотнищ. Кількість полотнищ залежить від ширини полотна, як правило від трьох до шести. Полотнища розташовуються симетрично або асиметрично відносно центру фігури. Вишита сорочка мала об’єм 140—145 см, а довжина була така, що поділ обов’язково виглядав. На Чернігівщини носили найдовші вишиті сорочки.

Стан вишитої сорочки на кокетці може бути відрізним – так звана, сорочка до підтички або суцільним – традиційна додільна сорочка. Сорочка з відрізним станом зшивається з двох частин. Верхня шилася з якіснішого полотна, а нижня з гіршого, бо швидше зношувалась.

Вишиті сорочки, пошиті з двох частин

Вишиті сорочки, пошиті з двох частин з’явилися пізніше і характерні лише для повсякденного одягу. Такі сорочки виникли суто практичних міркувань, як простий спосіб крою. За традицією, святкові чи обрядові вишиті сорочки обов’язково повинні бути додільними.

Вишиті сорочки – естетичний еталон української традиції

Вишиті сорочки мають численні варіанти крою, орнаментації та колористики у різних областях України. Вишиванки слугують одному або одночасно декільком призначенням. Вирізняють багато оформлені святкові вишиті сорочки, стриманіші – ритуальні чи обрядові та повсякденні. Білий колір вишитих сорочок – це загальнослов’янська прадавня традиція і є своєрідним естетичний еталоном традиційної української вишитої сорочки.

Loading...